Bây giờ là
soi cau
❖ SOI CẦU ĐẦU-ĐUÔI ĐỀ

Đầu Đuôi Đặc Biêt : phí giao dịch : 500.000 VNĐ

Cầu đã được các phần mềm và hệ thống của rồng bạch kim phân tích kỹ với độ chính xác cao nhất.

Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây đầu đuôi đề sẽ hiện ra nhé..

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00..

Có thể nạp cộng dồn nhiều cái..

Hỗ trợ : Viettel,Mobi,Vina,Gate,VNMobile..

Chiến thắng trong tầm tay bạn..!!

NẠP THẺ TẠI ĐÂY


THỐNG KÊ ĐẦU - ĐUÔI ĐỀNGÀY VỀ ĐẦU-ĐUÔI-ĐỀ KẾT QUẢ CẦU
ĐÃ CHỐT
23/03/2018
. . . . . .
22/03/2018 ĐẦU 4-ĐUÔI 0 TRƯỢT
21/03/2018 ĐẦU 7-ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
20/03/2018 bảo trì bảo trì
19/03/2018 bảo trì bảo trì
18/03/2018 bảo trì bảo trì
17/03/2018 bảo trì bảo trì
16/03/2018 ĐẦU 4-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 4
15/03/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 1 TRƯỢT
14/03/2018 ĐẦU 3-ĐUÔI 5 TRƯỢT
13/03/2018 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 0
12/03/2018 ĐẦU 6-ĐUÔI 5 TRƯỢT
11/03/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 2
10/03/2018 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 TRƯỢT
09/03/2018 ĐẦU 3-ĐUÔI 4 TRƯỢT
08/03/2018 ĐẦU 9-ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 9
07/03/2018 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8
06/03/2018 ĐẦU 6-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 6
05/03/2018 ĐẦU 5-ĐUÔI 2 TRƯỢT
04/03/2018 ĐẦU 7-ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 7
03/03/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 TRƯỢT
02/03/2018 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
01/03/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 2
28/02/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
27/02/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 TRƯỢT
26/02/2018 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 3
25/02/2018 ĐẦU 8-ĐUÔI 9 TRƯỢT
24/02/2018 ĐẦU 9-ĐUÔI 5 TRƯỢT
23/02/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
22/02/2018 ĐẦU 7-ĐUÔI 9 TRƯỢT
21/02/2018 ĐẦU 4-ĐUÔI 0 TRƯỢT
20/02/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 2
19/02/2018 ĐẦU 0-ĐUÔI 1 ĂN ĐÂU 0
14/02/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
13/02/2018 ĐẦU 6-ĐUÔI 0 TRƯỢT
12/02/2018 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 TRƯỢT
11/02/2018 ĐẦU 9-ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
10/02/2018 ĐẦU 5-ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
09/02/2018 ĐẦU 0-ĐUÔI 2 TRƯỢT
08/02/2018 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 TRƯỢT
07/02/2018 ĐẦU 5-ĐUÔI 8 TRƯỢT
06/02/2018 ĐẦU 9-ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 9
05/02/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 2
04/02/2018 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 TRƯỢT
03/02/2018 ĐẦU 0-ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 0
02/02/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 TRƯỢT
01/02/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 9 TRƯỢT
31/01/2018 ĐẦU 8-ĐUÔI 9 TRƯỢT
30/01/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 2
29/01/2018 ĐẦU 4-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 4
28/01/2018 ĐẦU 9-ĐUÔI 5 TRƯỢT
27/01/2018 ĐẦU 6-ĐUÔI 7 TRƯỢT
26/01/2018 ĐẦU 4-ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 4
25/01/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 TRƯỢT
24/01/2018 ĐẦU 5-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 5
23/01/2018 ĐẦU 8-ĐUÔI 0 TRƯỢT
22/01/2018 ĐẦU 5-ĐUÔI 7 TRƯỢT
21/01/2018 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 TRƯỢT
20/01/2018 ĐẦU 7-ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
19/01/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 2
18/01/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
17/01/2018 ĐẦU 0-ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 0
16/01/2018 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 TRƯỢT
15/01/2018 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 TRƯỢT
14/01/2018 ĐẦU 0-ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
13/01/2018 ĐẦU 4-ĐUÔI 7 TRƯỢT
12/01/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 4 TRƯỢT
11/01/2018 ĐẦU 0-ĐUÔI 7 TRƯỢT
10/01/2018 ĐẦU 4-ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 4
09/01/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
08/01/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 TRƯỢT
07/01/2018 ĐẦU 6-ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
06/01/2018 ĐẦU 4-ĐUÔI 6 TRƯỢT
05/01/2018 ĐẦU 1-ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
04/01/2018 ĐẦU 2-ĐUÔI 5 TRƯỢT
03/01/2018 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
02/01/2018 ĐẦU 4-ĐUÔI 3 TRƯỢT
01/01/2018 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 6
31/12/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 3 TRƯỢT
30/12/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 7 TRƯỢT
29/12/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 7 TRƯỢT
28/12/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
27/12/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 1 TRƯỢT
26/12/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
25/12/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
24/12/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 3 TRƯỢT
23/12/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 6 TRƯỢT
22/12/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 2
21/12/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 5
20/12/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 6 TRƯỢT
19/12/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 6 TRƯỢT
18/12/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 7
17/12/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 0 TRƯỢT
16/12/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 6 TRƯỢT
15/12/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 6
14/12/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8
13/12/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 9 TRƯỢT
12/12/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 TRƯỢT
11/12/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 9 TRƯỢT
10/12/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 7
09/12/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 9
08/12/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 8 TRƯỢT
07/12/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 TRƯỢT
06/12/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 6 TRƯỢT
05/12/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
04/12/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 5 TRƯỢT
03/12/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
02/12/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 TRƯỢT
01/12/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 0 TRƯỢT
30/11/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 5
29/11/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 7 TRƯỢT
28/11/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 0
27/11/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 1
26/11/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 TRƯỢT
25/11/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 TRƯỢT
24/11/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 6
23/11/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 6
22/11/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 2
21/11/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 TRƯỢT
20/11/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 5 TRƯỢT
19/11/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
18/11/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 TRƯỢT
17/11/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 0 TRƯỢT
16/11/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5
15/11/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 9
14/11/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 TRƯỢT
13/11/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 8 TRƯỢT
12/11/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 TRƯỢT
11/11/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
10/11/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 TRƯỢT
09/11/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
08/11/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
07/11/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 3 TRƯỢT
06/11/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 TRƯỢT
05/11/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 6 TRƯỢT
04/11/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 2
03/11/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
02/11/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 TRƯỢT
01/11/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
31/10/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 1 TRƯỢT
30/10/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 TRƯỢT
29/10/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
28/10/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 5 TRƯỢT
27/10/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 2
26/10/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 8
25/10/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 2
24/10/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 3 TRƯỢT
23/10/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 5 TRƯỢT
22/10/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 6 TRƯỢT
21/10/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
20/10/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 4 TRƯỢT
19/10/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 3
18/10/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
17/10/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 TRƯỢT
16/10/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 4
15/10/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 8
14/10/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 6 TRƯỢT
13/10/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
12/10/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 0 TRƯỢT
11/10/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 9 TRƯỢT
10/10/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
09/10/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 3
08/10/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 TRƯỢT
07/10/2017 ĐẦU 0 -ĐUÔI 2 TRƯỢT
06/10/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
05/10/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
04/10/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 7 TRƯỢT
03/10/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 4 TRƯỢT
02/10/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
01/10/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 6
30/09/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
29/09/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 TRƯỢT
28/09/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 9 TRƯỢT
27/09/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 9 TRƯỢT
26/09/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
25/09/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
24/09/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 TRƯỢT
23/09/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 7 TRƯỢT
22/09/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 8 TRƯỢT
21/09/2017 ĐẦU 7 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 7
20/09/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 7 TRƯỢT
19/09/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
18/09/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 0 TRƯỢT
17/09/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 1 TRƯỢT
16/09/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 8
15/09/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5
14/09/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
13/09/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 6
12/09/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 TRƯỢT
11/09/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
10/09/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 4 TRƯỢT
09/09/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 0 TRƯỢT
08/09/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
07/09/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
06/09/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 2 TRƯỢT
05/09/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 TRƯỢT
04/09/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5
03/09/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 4 TRƯỢT
02/09/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 TRƯỢT
01/09/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 7 TRƯỢT
31/08/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 5
30/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
29/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 TRƯỢT
28/08/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 2 TRƯỢT
27/08/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 8
26/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 TRƯỢT
25/08/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
24/08/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 4 TRƯỢT
23/08/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 6 TRƯỢT
22/08/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
21/08/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 8 TRƯỢT
20/08/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
19/08/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 4
18/08/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
17/08/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 5 TRƯỢT
16/08/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 9 TRƯỢT
15/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 3
14/08/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 5 TRƯỢT
13/08/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
12/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
11/08/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 0 TRƯỢT
10/08/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 9 TRƯỢT
09/08/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
08/08/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 9 TRƯỢT
07/08/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 TRƯỢT
06/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 TRƯỢT
05/08/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8
04/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 8 TRƯỢT
03/08/2017 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 1
02/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
01/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 TRƯỢT
31/07/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 4
30/07/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 TRƯỢT
29/07/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 TRƯỢT
28/07/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 3
27/07/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 5 TRƯỢT
26/07/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
25/07/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 6 TRƯỢT
24/07/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
23/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
22/07/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 TRƯỢT
21/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 TRƯỢT
20/07/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 3
19/07/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 3
18/07/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 TRƯỢT
17/07/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 TRƯỢT
16/07/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 3
15/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 5 TRƯỢT
14/07/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
13/07/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 3 TRƯỢT
12/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 1
11/07/2017 ĐÂU 1-ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1
10/07/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 4
09/07/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 TRƯỢT
08/07/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 8 TRƯỢT
07/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 TRƯỢT
06/07/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 8 TRƯỢT
05/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1
04/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 4 TRƯỢT
03/07/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
02/07/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 4
01/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 TRƯỢT
30/06/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 0
29/06/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1
28/06/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 TRƯỢT
27/06/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 0
26/06/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 2 TRƯỢT
25/06/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 TRƯỢT
24/06/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 0 TRƯỢT
23/06/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 2
22/06/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 7
21/06/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
20/06/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 7 TRƯỢT
19/06/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 2
18/06/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
17/06/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 5 TRƯỢT
16/06/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 8 TRƯỢT
15/06/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 TRƯỢT
14/06/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 7 TRƯỢT
13/06/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
12/06/2017 Đầu 1-ĐUÔI 1 TRƯỢT
11/06/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 2 TRƯỢT
10/06/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
09/06/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 7 TRƯỢT
08/06/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 8
07/06/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
06/06/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
05/06/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
04/06/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 8 TRƯỢT
03/06/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 4 TRƯỢT
02/06/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
01/06/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 3 TRƯỢT
CHÚC ANH EM PHÁT TÀI

❖ KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN BẮC