Soi Cầu Lấy Số Đẹp Ngày

•*´¨`*• Thần tài may mắn chốt số chính xác.

Soi Cầu ĐTL+X4+STĐ Chuẩn Nhất Từ Admin -

Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày

Dàn đề mà chuyên gia của chúng tôi cung cấp tại. Trang nuôi dàn đề Miền Bắc này được nghiên cứu kỹ nên khả năng để đề nổ trong vòng 3 ngày là rất cao. Các bạn hãy nhận ngay dàn đề. XSMB dưới đây và vào tiền để nuôi mỗi ngày một cách chính xác nhất. Để nuôi và thu tiền đều đặn trong mỗi chu kỳ nuôi nhé.

Chúng tôi sẽ cung cấp cầu dàn đề 36 số sau khi đề nuôi đã nổ hoặc sau khi hết thời gian. Nuôi để các bạn nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày tại đây nhé. Nếu bạn là một người thích chơi nuôi đề thì hãy truy cập vào đây mỗi ngày. Để theo dõi chúng tôi cung cấp dàn đề để nuôi và chu kỳ nuôi của nó nhé.

Bảng Thống Kê Kết Qủa

⋆ Dàn đề ngày 18/04/ – 20/04/2019 : Chờ kết quả
20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39
50 51 52 53 54 55 56 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89
⋆ Dàn đề ngày 15/04/ – 17/04/2019 : Ăn đề 19 ngày 3
00 01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19
90 91 92 93 94 95 96 97 98 70 71 72 73 74 75 76 78 79
⋆ Dàn đề ngày 12/04/ – 14/04/2019 : Trượt
40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59
90 91 92 93 94 95 96 97 98 70 71 72 73 74 75 76 78 79
⋆ Dàn đề ngày 11/04/ – 13/04/2019 : Ăn đề 36 ngày 1
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79
⋆ Dàn đề ngày 08/04/ – 10/04/2019 : Trượt
21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 02 03 04 05 06 07 08 09
30 31 32 33 34 35 36 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98
⋆ Dàn đề ngày 05/04/ – 07/04/2019 : Trượt
21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 45 46 47 48 49
10 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 77 79
⋆ Dàn đề ngày 04/04/ – 06/04/2019 : Ăn đề 84 ngày 1
50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69
80 81 82 83 84 85 86 87 89 10 12 13 14 15 16 17 18 19
⋆ Dàn đề ngày 03/04/ – 05/04/2019 : Ăn đề 34 ngày 1
30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49
10 12 13 14 15 16 17 18 19 80 81 82 83 84 85 86 87 89
⋆ Dàn đề ngày 02/04/ – 04/04/2019 : Ăn đề 93 ngày 1
30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49
90 91 92 93 94 95 96 97 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89
⋆ Dàn đề ngày 31/03/ – 02/04/2019 : Ăn đề 20 ngày 2
30 31 32 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 28 29
10 11 12 13 14 15 16 18 19 80 81 82 83 84 85 86 87 89
⋆ Dàn đề ngày 30/03/ – 01/04/2019 : Ăn đề 61 ngày 1
30 31 32 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 28 29
60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88
⋆ Dàn đề ngày 28/03/ – 30/03/2019 : Ăn đề 42 ngày 2
00 01 02 03 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 28 29
30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49
⋆ Dàn đề ngày 26/03/ – 28/03/2019 : Ăn đề 59 ngày 2
00 01 02 03 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 28 29
40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59
⋆ Dàn đề ngày 24/03/ – 26/03/2019 : Ăn đề 19 ngày 2
00 01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 95 96 97 98
⋆ Dàn đề ngày 21/03/ – 23/03/2019 : Ăn đề 05 ngày 3
00 01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19
60 61 62 63 64 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98
⋆ Dàn đề ngày 18/03/ – 20/03/2019 : Ăn đề 24 ngày 3
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
30 31 32 33 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69
⋆ Dàn đề ngày 17/03/ – 19/03/2019 : Ăn đề 51 ngày 1
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
30 31 32 33 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59
⋆ Dàn đề ngày 14/03/ – 16/03/2019 : Ăn đề 82 ngày 3
30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89
⋆ Dàn đề ngày 11/03/ – 13/03/2019 : Ăn đề 62 ngày 3
30 31 32 33 34 35 36 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 80 81 82 83 84 85 86 87 89
⋆ Dàn đề ngày 08/03/ – 10/03/2019 : Ăn đề 59 ngày 3
30 31 32 33 34 35 36 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 78 79
⋆ Dàn đề ngày 06/03/ – 08/03/2019 : Ăn đề 72 ngày 2
20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39
50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 79
⋆ Dàn đề ngày 03/03/ – 05/03/2019 : Trượt
20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39
50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
⋆ Dàn đề ngày 28/02/ – 02/03/2019 : Ăn đề 05 ngày 3
00 01 02 03 04 05 06 07 08 20 21 22 23 24 25 26 27 28
50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 79
⋆ Dàn đề ngày 27/02/ – 01/03/2019 : Ăn đề 16 ngày 1
00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39
⋆ Dàn đề ngày 25/02/ – 27/02/2019 : Ăn đề 48 ngày 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 45 46 47 48
50 51 52 53 54 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78 79
⋆ Dàn đề ngày 24/02/ – 26/02/2019 : Ăn đề 32 ngày 1
30 31 32 33 34 35 36 37 38 50 51 52 53 54 56 57 58 59
01 02 03 04 05 06 07 08 09 70 71 72 73 74 75 76 78 79
⋆ Dàn đề ngày 23/02/ – 25/02/2019 : Ăn đề 11 ngày 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 40 41 42 43 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 70 71 72 73 74 75 76 78 79
⋆ Dàn đề ngày 20/02/ – 22/02/2019 : Trượt
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 21 23 24 25 26 28
50 51 52 53 54 55 56 57 58 70 71 72 73 74 75 76 78 79
⋆ Dàn đề ngày 16/02/ – 18/02/2019 : Trượt
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 21 23 24 25 26 28
30 31 32 33 34 35 36 38 39 70 71 72 73 74 75 76 78 79
⋆ Dàn đề ngày 15/02/ – 17/02/2019 : Ăn đề 32 ngày 1
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
30 31 32 33 34 35 36 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59
⋆ Dàn đề ngày 13/02/ – 15/02/2019 : Ăn đề 29 ngày 2
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 28 29 80 81 82 83 84 85 86 88 89
⋆ Dàn đề ngày 04 – 12/02/2019 : Nghỉ Tết

⋆ Dàn đề ngày 03/02/ – 05/02/2019 : Trượt
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 78
⋆ Dàn đề ngày 02/02/ – 04/02/2019 : Ăn đề 43 ngày 1
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 24 25 26 27 28 29
30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49
⋆ Dàn đề ngày 01/02/ – 03/02/2019 : Ăn đề 88 ngày 1
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 88
⋆ Dàn đề ngày 29/01/ – 31/01/2019 : Ăn đề 22 ngày 3
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 38 39
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68
Dàn đề 36 số khung 3 ngày thông minh khoa học chỉ có tại Rồng Bạch Kim tiêu chí mang lại tiết kiệm thời gian tiền bạc uy tín chính xác với tỷ lệ 1 trúng 98.5 % còn chờ gì nữa mà không lấy số chơi ngay hôm nay để mang tiền về nhà chúc các bạn luôn may mắn,
• CÙNG CHUYÊN MỤC

KHU VỰC HỖ TRỢ
SoiCauRongBachKim.Com@gmail.com:

Quy định và điều khoản tham gia website của chúng tôi sẽ được sửa để phù hợp hơn

1. Không khuyến khích ép buộc chèo kéo tham gia sử dụng dịch vụ trên websitle ( diễn đàn )tất cả đều là tự nguyện.

2. Không chịu bất cứ một trách nhiệm về tổn thất thiệt hại vật chất hay tinh thân nào về việc sử dụng các thông tin trên web.

3. Không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật với những thông tin đưa ra vì đây chỉ là tham khảo cho người dùng tùy ý lựa chọn.

4. Hãy cân nhắc kỹ trước khi bấm vào các đường text link , text link quảng cáo của chúng tôi và sử dụng dịch vụ của các text link dẫn đến trang website đó.

5. Website site nghiêm cấm truy câp đối với đối tượng vị thành niên.

6.Không soi lô đề bán số lô đề , các cược và cá độ lô đề trái phép , không cung cấp số chơi lô đề

7.Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin vào mục đích cá nhân của bạn.

Tag: Soi cau, soi lo de, soi cau lo de mien bac, soi cau mien bac, soi cau vip, dien dan soi cau, dien dan chem gio, soi cau mb, soi cau xs, soi cau lo de mien phi, soi cau lo de hang ngay, soi cau mien nam, soi cau mien trung, soi cau xo so, bach thu lo, xo so 888, gio vang chot so, chuyen gia xo so, bach thu lo kep, bach thu lo mb, rong bach kim, xo so mien bac, xsmb.

© 2019 Soi cầu nuôi lô Miền Bắc - RongBachKim.Top 2019
Soi Cầu Lấy Số Đẹp Ngày